Uncategorised

Positieve psychologie powerworkshops

Powerworkshops Positieve psychologie

Nieuw! Eendaagse powerworkshops vol praktische tools

De Positieve Psychologie wint steeds meer aan populariteit. Dat heeft zeker te maken met het feit dat de interventies uit de positieve psychologie gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek en aangenaam zijn om mee te werken. Positieve psychologie richt zich op het vergroten van geluk, positieve emoties en veerkracht en niet zozeer op het verminderen van klachten en pathologie.

Of je nou therapeut, coach, trainer of HR medewerker bent, positieve psychologie biedt beproefde (evidence-based) programma’s om mensen meer geluk te laten ervaren, ook als er psychische klachten zijn.

Positieve psychologie is een waardevolle aanwinst

Positieve psychologie en coaching

Praktische toepassingen uit de positieve psychologie die bruikbaar zijn in coaching. In deze eendaagse bijscholing leer je werken met een aantal direct bruikbare interventies waaronder het gebruiken van metaforen (de zeilboot metafoor en de lantaarn metafoor) en tools die helpen met het bevorderen van positieve emoties.

Positieve Psychologie voor mindfulness-trainers

Praktische toepassingen uit de positieve psychologie die bruikbaar zijn en goed aansluiten bij de mindfulness training. In deze eendaagse bijscholing leer je werken met een aantal direct bruikbare interventies waaronder het inzetten van kwaliteiten (sterke kanten) en ‘je best mogelijke zelf’ -oefening.

Positieve Psychologie voor ACT-trainers

Praktische toepassingen uit de positieve psychologie die bruikbaar zijn en goed aansluiten bij de ACT. In deze eendaagse bijscholing leer je werken met een aantal direct bruikbare interventies waaronder een blik op neurowetenschappen en geluk. Er zal met name stilgestaan worden bij levenshouding (optimisme, pessimisme) en hoe deze te beïnvloeden is.

Read more: Positieve psychologie powerworkshops

 • Hits: 1673

Inhoudelijke informatie basisopleiding

Hoe ziet de basisopleiding positieve psychologie eruit?


Inhoud van de opleiding

Inhoud van de positieve psychologie opleiding

Er is wekelijks een selectie literatuur beschikbaar die nauw aansluit op het betreffende thema. Daarnaast zullen de oefeningen en toepassingen die tijdens de opleiding aan bod komen zelf thuis en tijdens de sessies uitgevoerd worden.

Onze opleiding bestaat uit zorgvuldig samengestelde thema’s die in combinatie dan wel afzonderlijk in de praktijk te implementeren zijn.

Zo zullen de volgende thema’s achtereenvolgens aan bod komen:

Week 1: Introductie Positieve Psychologie
Week 2: Mindfulness
Week 3: (Zelf-)compassie
Week 4: Identificeren van waarden
Week 5: Handelen volgens waarden
Week 6: Optimisme & Positieve emoties
Week 7: Identiteit
Week 8: Integratie

Studiebelasting

Studiebelasting

Acht dagen Bij deze opleiding wordt studiemateriaal geleverd waarbij de geschatte tijd om het materiaal te bestuderen 27 uur bedraagt.

Doelstellingen

Doelstellingen opleiding positieve psychologie

Na het volgen van deze opleiding:

Heeft u diepgaand inzicht in de laatste ontwikkelingen en bevindingen op het gebied van de positieve psychologie

Kunt u zelfstandig gebruik maken van het grote aanbod aan interventies en oefeningen en kunt u deze flexibel inzetten binnen uw vakgebied.

Heeft u beschikking over verscheidene meetinstrumenten om diverse aspecten van het functioneren van uw cliënt in kaart te brengen (zoals bijvoorbeeld subjectief welbevinden, waardegericht gedrag, mindfulness, compassie).

Heeft u kennis over hoe de gegevens afkomstig van deze meetinstrumenten geanalyseerd en geïnterpreteerd kunnen worden.

Data basisopleiding Positieve psychologie

Gebruikte materialen

Gebruikte materialen bij de positieve psychologie basisopleiding

Deelnemers aan de opleiding ontvangen:

Werkboek
Het werkboek is door ons ontwikkeld en vormt de algehele leidraad van de opleiding. In dit werkboek vindt u onder andere verdiepende informatie over het thema per week. Het boek bevat een duidelijke en consistente structuur.

Audio
U ontvangt een audio cd (of mp3) met daarop verschillende versies van de oefeningen. Deze audio cd is bedoeld om thuis te oefenen. De stem op de audio cd begeleidt u bij de oefeningen.

Video
Deelnemers krijgen toegang tot het online gedeelte van de opleiding. Op een speciaal ontwikkelde website staan diverse filmfragmenten die per thema geordend zijn. Deze video's zijn als ondersteuning en verdieping bedoeld.

Literatuur Op de website treft u Engelstalige en Nederlandstalige literatuur aan. Deze literatuur is wekelijks per thema geordend. De documenten zijn in pdf-formaat te downloaden.

Extra oefeningen
Naast de oefeningen die tijdens de sessies aan bod komen is er een ruime hoeveelheid extra oefeningen online beschikbaar.

Forum
Indien u vragen heeft of zaken graag wilt bespreken of delen met andere deelnemers, dan kan dat middels het online-forum. Op dit forum kunt u zich aanmelden en kunt u (indien gewenst anoniem) vragen stellen of discussies voeren.

The world of the happy is quit different from the world of the unhappy

Ludwig Wittgensstein

Read more: Inhoudelijke informatie basisopleiding

 • Hits: 1655

Opleidingen/Data

Data Positieve psychologie opleidingen en powerworkshops


Voor therapeuten/hulpverleners, trainers en coaches


Achtdaagse basisopleiding positieve psychologie

De positieve psychologie opleiding is een praktische opleiding waarin veel geoefend wordt met verschillende technieken. Daarnaast biedt de opleiding een diepgaand inzicht in de psychologische theorieën en processen die ten grondslag liggen aan deze technieken en interventies.
De opleiding “positieve psychologie” is bedoeld voor trainers, coaches en therapeuten. Wij leiden mensen op om de vele technieken, meetinstrumenten en strategieën die de positiviteitspsychologie rijk is, te gebruiken in hun eigen werkveld.

Data achtdaagse basisopleiding positieve psychologie

Nieuwe data volgen.

Lopende opleiding

Amsterdam 4, 18 oktober; 1, 29 november;  6, 20 december 2019; 10 en 24 januari 2020
Tijd: 10.00 - 17.00 uur
Plaats: De Roos,  1071 BW  P.C. Hooftstraat 183, Amsterdam
Opleider: Barbara Kuiters
Kosten: 1650 euro

Aanmelden

Meer informatie Achtdaagse basisopleiding Positieve psychologie


Eendaagse powerworkshops vol praktische tools

De Positieve Psychologie wint steeds meer aan populariteit. Dat heeft zeker te maken met het feit dat de interventies uit de positieve psychologie gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek en aangenaam zijn om mee te werken. Positieve psychologie richt zich op het vergroten van geluk, positieve emoties en veerkracht en niet zozeer op het verminderen van klachten en pathologie.

Of je nou therapeut, coach, trainer of HR medewerker bent, positieve psychologie biedt beproefde (evidence-based) programma’s om mensen meer geluk te laten ervaren, ook als er psychische klachten zijn.

Aanmelden

Meer informatie over de powerworkshops positieve psychologie

Positieve Psychologie voor ACT trainers

Nieuwe data volgen
Kosten: 200 euro

Positieve Psychologie voor Mindfulness trainers

Nieuwe data volgen
Kosten: 200 euro

Positieve Psychologie en Coaching

Nieuwe data volgen
Kosten: 200 euro

Read more: Opleidingen/Data

 • Hits: 3413

De opleiders

De opleiders positieve psychologie

Dr. Elke Smeets

Dr. Elke Smeets is gepromoveerd in de psychologie en doet onderzoek naar de effecten van zelfcompassie en positieve psychologie. Ze werkt momenteel als onderzoeker en docent aan de faculteit psychologie en neurowetenschappen van de Universiteit Maastricht.

Daarnaast geeft ze trainingen in zelfcompassie en Acceptance en Commitment therapie. Verder werkt ze als therapeut met een specifieke focus op het verhogen van zelfcompassie.

Drs.Barbara Kuiters

Drs.Barbara Kuiters werkt op een diverse en intensieve manier met positieve psychologie. Ze heeft een achtergrond in Psychologie en Neurowetenschappen en Sociale- en Gezondheidspsychologie maar heeft zich tijdens en na haar universitaire opleiding verdiept in de positieve psychologie. Ze werkt nauw samen met Hugo Alberts en is naast psycholoog werkzaam als Positieve Psychologie docent, Mindfulness trainer en Acceptance and Commitment (ACT) therapeut. Barbara heeft onderzoek verricht en trainingen verzorgd binnen de verslavingszorg, het onderwijs en meegewerkt aan innovatietoepassingen (o.a. bij Philips Research Eindhoven en TelePsy).

Reacties  deelnemers
op de opleiding Positieve Psychologie (2018) verzorgd door Barbara Kuiters

 • Tanja

  "Barbara, wat heb ik van jou genoten als trainster van de opleiding Positieve Psychologie! Jouw enthousiasme, je gedrevenheid en jouw grote hoeveelheid kennis, gecombineerd met het geven van de ruimte voor inbreng van de cursisten, zorgt voor een continu leerproces in een veilige en warme omgeving. Jij weet de wetenschappelijke theorie om te zetten naar praktisch toe te passen informatie en oefeningen en onderstreept dit met voorbeelden uit jouw dagelijkse (coachings)praktijk. Daarnaast ben je een warm, open en lief mens, die mij recht in mijn hart raakt. Ik kan en ga jou aan iedereen aanbevelen die een goede trainster zoekt in dit vakgebied!"

 • Petra

  "Barbara is een docent die van nature haar verhaal verteld, naadloos de theorie naar de praktijk vertaald met prachtige voorbeelden. Ze heeft veel ervaring die ze inzet tijdens de opleiding waardoor ze echt een toegevoegde waarde voor mij heeft gehad. Daarnaast luistert en gebruikt ze ook de inbreng van een ieder afzonderlijk waardoor ik voor mijn gevoel het maximale uit de opleiding heb gehaald!"
 • Leanne

  "Wat heb ik enorm genoten van de opleiding positieve psychologie. Een opleiding die helemaal op mijn lijf is geschreven: Het zien van kwaliteiten en positieve eigenschappen van mensen en deze middels interventies en technieken weten te versterken. De wetenschap achter de theorie was boeiend. ZEKER ook omdat de opleiding werd gegeven door Barbara: Een héél enthousiaste, pure en open trainer. Die er door haar passie voor heeft gezorgd dat ik de transfer van de opleiding niet alleen naar mijn werkveld heb gemaakt, maar mij ook op privégebied enorm heeft versterkt! Mijn dank is groot Barbara!"

Read more: De opleiders

 • Hits: 620

Positieve psychologie

Positieve Psychologie

Wat is positieve psychologie?

De positieve psychologie richt zich op optimaal menselijk functioneren. Ze kijkt naar wanneer mensen op hun best zijn en houdt zich bezig met het vergroten van welzijn op individueel niveau en groepsniveau. De positieve subjectieve ervaring staat centraal: welzijn en tevredenheid evenals een positieve houding ten opzichte van de toekomst (optimisme, hoop en vertrouwen).

Wetenschap en praktijk

De positieve psychologie is boven alles wetenschappelijk. Enerzijds streeft de positieve psychologie naar bewijsvoering, het verrichten van metingen, en het testen van interventies. Anderzijds is de positieve psychologie gericht op de praktijk, waarbij de toepassing van kennis en technieken eveneens een centrale rol vervult. De positieve psychologie biedt concrete middelen die direct ingezet kunnen worden om optimaal functioneren te bevorderen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de technieken en interventies uit de positieve psychologie binnen een grote diversiteit van vakgebieden worden toegepast.

Interventies

Interventies in positieve psychologie

Interventies uit de positieve psychologie zijn voornamelijk gericht zijn op het bevorderen van optimaal functioneren. Hiertoe behoort onder andere het vergroten van acceptatie en aandacht voor het moment, bewust worden van en handelen volgens persoonlijke waarden, en het omgaan met emoties. Een belangrijk gevolg is dat waarde-gestuurd gedrag, autonomie en veerkracht worden vergroot. Wanneer gedrag autonoom is en wordt gestuurd door persoonlijke waarden draagt dit bij aan meer creativiteit (Amabile, 1996) verbeterde prestaties (Grolnick & Ryan, 1987) en meer subjectief welbevinden (Csikszentmihalyi & Rathunde, 1993; Ryan, Deci, & Grolnick, 1995). Meer veerkracht betekent dat men beter en flexibeler kan omgaan met tegenslagen of moeilijke ervaringen en situaties (Reich, Zautra, & Hall, 2010).

Wat is positieve psychologie? (5min)

Martin Seligman on Positive Psychology (23 min)

Interventies in positieve psychologie

 • Dankbaarhheid

  Het vergroten van: dankbaarheid (Sheldon & Lyubomirsky, 2006; Emmons & McCullough, 2003), acceptatie (Alberts, Schneider, & Martijn, in press)
 • Acceptatie

  Het vergroten van acceptatie

  Het vergroten van acceptatie (Alberts, Schneider, & Martijn, in press)
 • Motivatie

  Intrinsieke motivatie

  Intrinsieke motivatie (Frederick & Ryan, 1995; Deci & Ryan (1985, 1991, 2000; Csikszentmihalyi, 1990)
 • Defusie

  Cognitieve defusie

  cognitieve defusie: het leren scheiden van cognities (kennis, ideeën of overtuigingen) en gedrag.(Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999)
 • Compassie

  (zelf)compassie

  Vergroten van (zelf-)compassie (Carson et al., 2005; Neff, Kirkpatrick, & Rude, 2007)
 • Welbevinden

  Welbevinden

  Subjectief welbevinden (Csikszentmihalyi & Rathunde, 1993; Ryan, Deci, & Grolnick, 1995
 • Veerkracht

  Veerkracht

  Meer veerkracht betekent dat men beter en flexibeler kan omgaan met tegenslagen of moeilijke ervaringen en situaties (Reich, Zautra, & Hall, 2010)

Toepassingsgebieden van positieve psychologie

 • Hulpverlening (Hayes et al., 1996; Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999)
 • Individuele begeleiding en coaching (Biswas-Diener, 2010; Biswas-Diener, & Dean, 2007).
 • Management (Ghoshal, 2005)
 • Scholen (Clonan, Chafouleas, McDougal, & Riley-Tillman, 2004; Gilman, Furlong, & Huebner, 2009; Liesveld & Miller, 2005)
 • Economie (Frey & Stutzer, 2002; Marks, Shah, & Westall, 2004)
 • Neurowetenschap (Burgdorf & Panksepp, 2006) Leiderschap (Avolio, Gardner, Walumbwa, Luthans, & May, 2004; Gardner & Schermerhorn, 2004; Luthans & Avolio, 2003)
 • Politiek en beleidsvorming (Linley & Joseph, 2004)
 • Sport (Csikszentmihalyi, 1990) 
Het is deze combinatie van onderzoek en praktijk die de positieve psychologie dynamisch, praktisch toepasbaar en wetenschappelijk gefundeerd maakt.

korenveld in de zon


Klik hier voor referenties

Amabile, T. M. (1996). Creativity in context. New York: Westview Press.

Alberts, H., Schneider, F., & Martijn., C. (in press). Dealing Efficiently with Emotions: Acceptance-based Coping with Negative Emotions Requires Fewer resources than Suppression. Cognition and Emotion.

Avolio, B. J., Gardner, W. L., Walumbwa, F. O., Luthans, F., & May, D. R. (2004). Unlocking
the mask: A look at the process by which authentic leaders impact follower attitudes
and behaviors. Leadership Quarterly, 15, 801–823.
Biswas-Diener, R. (2010). Practicing positive psychology coaching: Assessment and strategies for success. Hoboken, NJ: Wiley.

Biswas-Diener, R., & Dean, B. (2007). Positive psychology coaching. Hoboken, NJ: John Wiley.

Burgdorf J., Panksepp J., (2006), The neurobiology of positive emotions, Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 30, 173-187.

Carson, J. W., Keefe, F. J., Lynch, T. R., Carson, K. M., Goli, V., Fras, A. M., et al. (2005). Loving-kindness meditation for chronic low back pain: results from a pilot trial. Journal of Holistic Nursing, 23, 287–304.

Carver, S.C., Scheier, F.S., & Segerstrom, S.C. (2010). Optimism. Clinical Psychology Review, 30, 879-89

Clonan, S. M., Chafouleas, S. M., McDougal, J. L., & Riley-Tillman, T. C. (2004). Positive
psychology goes to school: Are we there yet? Psychology in the Schools, 41, 101–110.

Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. Harper Collins, New York.

Csikszentmihalyi, M., & Rathunde, K. (1993). The measurement of flow in everyday life:
Toward a theory of emergent motivation. In J. E. Jacobs (Ed.), Nebraska Symposium on
Motivation: Vol. 40. Developmental perspectives on motivation (pp. 57–97). Lincoln: University of Nebraska Press.

Deci, E.L., & Ryan, R.M. (1985). A motivational Approach to Self: Integration in personality. Nebraska symposium on motivation 1990: Perspectives on motivation. University of Nebraska Press, Lincoln, NE, 237-288.

Deci, E.L., & Ryan, R.M. (2000). The “What” and the “Why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behaviour. Psychological Inquiry, 11, 227-268.

Deci, E.L., Koestner, R., & Ryan, R.M. (1999). A Meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological Bulletin, 125, 627-668.

Emmons, R.A., & McCullough, M.E. (2003). Counting blessings versus burdens: An experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life. Journal of Personality and Social Psychology 84, 377-389.

Frederick, C.M., & Ryan, R.M. (1995). Self determination in sport: A review using cognitive evaluation theory. International Journal of Sport Psychology, 26, 5-23.

Gardner, W. L., & Schermerhorn Jr., J. R. (2004). Unleashing individual potential performance
gains through positive organizational behavior and authentic leadership. Organizational Dynamics, 33, 270–281.

Ghoshal, S. (2005). Bad management theories are destroying good management practices.
Academy of Management Learning and Education, 4, 75–91.

Gilman, R., Furlong, M., & Huebner, E.S. (2009). Handbook of positive psychology in
schools. New York: Taylor & Francis.

Grolnick, W. S., & Ryan, R. M. (1987). Autonomy in children’s learning: An experimental and
individual difference investigation. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 890–898

Liesveld, R., & Miller J. (2005). Teach your strengths: How great teachers inspire their
students. Omaha, NE: Gallup Press.

Frey, B. S., & Stutzer, A. (2002). Happiness and economics: How the economy and institutions affect human well-being. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Hayes, S. C., Strosahl, K., & Wilson, K. G. (1999). Acceptance and CommitmentTherapy: An experiential approach to behavior change. New York: Guilford Press.

Hayes, S. C., Wilson, K. G., Gifford, E. V., Follette, V. M., & Strosahl, K. (1996). Emotional avoidance and behavioral disorders: A functional dimensional approach to diagnosis and treatment. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64, 1152–1168.

Linley, A., & Joseph, S. (2004). Positive psychology in practice. Hoboken, NJ: John Wiley &
Sons.

Luthans, F., & Avolio, B. J. (2003). Authentic leadership: A positive developmental approach.
In K. S. Cameron, J. E. Dutton, & R. E. Quinn (Eds.), Positive organizational
scholarship: Foundations of a new discipline (pp. 241–261). San Francisco: Berrett-
Koehler.

Marks, N., Shah, H., & Westall, A. (2004). The power and potential of well-being indicators:
Measuring young people’s well-being in Nottingham. London: New Economics Foundation.

Meevissen, Y.M.C., Peters, M.L., & Alberts, H.J.E.M. (2011). Become more optimistic by imagining a best possible self: Effects of a two week intervention. Journal of Behavioral Therapy and Experimental Psychiatry, 42, 371-378.
Neff, K. D.,Kirkpatrick, K. L., & Rude, S. S. (2007). Self-compassion and adaptive psychological functioning. Journal of Research in Personality, 41, 139–154.

Reich, J.W., Zautra, A.J.Z., & Hall, J.S.H. (2010). Handbook of adult resilience. London, NY: The Guilford Press.

Ryan, R. M., Deci, E. L., & Grolnick, W. S. (1995). Autonomy, relatedness, and the self: Their
relation to development and psychopathology. In D. Cicchetti & D. J. Cohen (Eds.), Developmental psychopathology: Theory and methods (pp. 618–655). New York: Wiley.

Sheldon, K. M., & Lyubomirsky, S. (2006). How to increase and sustain positive emotion: The effects of expressing gratitude and visualizing best possible selves. Journal of Positive Psychology, 1, 73-82.

Wilson, K. G., Sandoz, E. K., Kitchens, J., & Roberts, M. E. (2010). The Valued Living Questionnaire: Defining and measuring valued action within a behavioral framework. The Psychological Record, 60, 249-272.

Read more: Positieve psychologie

 • Hits: 2647

More Articles ...

© SeeTrue 2018