Inhoud opleiding Positieve psychologie


Algemeen

Studiebelasting Positieve Psychologie
- Acht dagen
- Bij deze opleiding wordt studiemateriaal geleverd waarbij de geschatte tijd om het materiaal te bestuderen 27 uur bedraagt.
                  

De opleiding “positieve psychologie” is bedoeld voor trainers, coaches en therapeuten. Wij leiden mensen op om de vele technieken, meetinstrumenten en strategieën die de positiviteitspsychologie rijk is te gebruiken in hun eigen werkveld. De positieve psychologie opleiding is een praktische opleiding waarin veel geoefend wordt met verschillende oefeningen en technieken. Daarnaast biedt de opleiding een diepgaand inzicht in de psychologische theorieën en processen die ten grondslag liggen aan deze technieken en interventies.

Inhoud van de opleiding
Er is wekelijks een selectie literatuur beschikbaar die nauw aansluit op het betreffende thema. Daarnaast zullen de oefeningen en toepassingen die tijdens de opleiding aan bod komen zelf thuis en tijdens de sessies uitgevoerd worden.

Onze opleiding bestaat uit zorgvuldig samengestelde thema’s die in combinatie dan wel afzonderlijk in de praktijk te implementeren zijn. Zo zullen de volgende thema’s achtereenvolgens aan bod komen:

Week 1: Introductie Positieve Psychologie
Week 2: Mindfulness
Week 3: (Zelf-)compassie
Week 4: Identificeren van waarden
Week 5: Handelen volgens waarden
Week 6: Optimisme & Positieve emoties
Week 7: Identiteit
Week 8: Integratie

Doelstellingen

Na het volgen van deze opleiding:

  • Heeft u diepgaand inzicht in de laatste ontwikkelingen en bevindingen op het gebied van de positieve psychologie
  • Kunt u zelfstandig gebruik maken van het grote aanbod aan interventies en oefeningen en kunt u deze flexibel inzetten binnen uw vakgebied.
  • Heeft u beschikking over verscheidene meetinstrumenten om diverse aspecten van het functioneren van uw cliënt in kaart te brengen (zoals bijvoorbeeld subjectief welbevinden, waardegericht gedrag, mindfulness, compassie).
  • Heeft u kennis over hoe de gegevens afkomstig van deze meetinstrumenten geanalyseerd en geïnterpreteerd kunnen worden.

Materiaal
Deelnemers aan de opleiding ontvangen:
                               
Werkboek
Het werkboek is door ons ontwikkeld en vormt de algehele leidraad van de opleiding. In dit werkboek vindt u onder andere verdiepende informatie over het thema per week. Het boek bevat een duidelijke en consistente structuur.
                                                    
Audio
U ontvangt een audio cd (of mp3) met daarop verschillende versies van de oefeningen. Deze audio cd is bedoeld om thuis te oefenen. De stem op de audio cd begeleidt u bij de oefeningen.
           
Video                                   
Deelnemers krijgen toegang tot het online gedeelte van de opleiding. Op een speciaal ontwikkelde website staan diverse filmfragmenten die per thema geordend zijn. Deze video's zijn als ondersteuning en verdieping bedoeld.

Literatuur                   
Op de website treft u ook Engelstalige literatuur aan. Deze literatuur is wekelijks per thema geordend. De documenten zijn in pdf-formaat te downloaden.

Aanvullende oefeningen
Naast de oefeningen die tijdens de sessies aan bod komen is er een ruime hoeveelheid extra oefeningen online beschikbaar.                                
                                   
Forum
Indien u vragen heeft of zaken graag wilt bespreken of delen met andere deelnemers, dan kan dat middels het online forum. Op dit forum kunt u zich aanmelden en kunt u (indien gewenst anoniem) vragen stellen of discussies voeren.