Positieve Psychologie

Wat is positieve psychologie?
De positieve psychologie richt zich op optimaal menselijk functioneren. Ze kijkt naar wanneer mensen op hun best zijn en houdt zich bezig met het vergroten van welzijn op individueel niveau en groepsniveau. De positieve subjectieve ervaring staat centraal: welzijn en tevredenheid evenals een positieve houding ten opzichte van de toekomst (optimisme, hoop en vertrouwen).

Wetenschap en praktijk

De positieve psychologie is boven alles wetenschappelijk. Enerzijds streeft de positieve psychologie naar bewijsvoering, het verrichten van metingen, en het testen van interventies. Anderzijds is de positieve psychologie gericht op de praktijk, waarbij de toepassing van kennis en technieken eveneens een centrale rol vervult. De positieve psychologie biedt concrete middelen die direct ingezet kunnen worden om optimaal functioneren te bevorderen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de technieken en interventies uit de positieve psychologie binnen een grote diversiteit van vakgebieden worden toegepast.

Interventies

Interventies in positieve psychologie
Interventies uit de positieve psychologie zijn voornamelijk gericht zijn op het bevorderen van optimaal functioneren. Hiertoe behoort onder andere het vergroten van acceptatie en aandacht voor het moment, bewust worden van en handelen volgens persoonlijke waarden, en het omgaan met emoties. Een belangrijk gevolg is dat waarde-gestuurd gedrag, autonomie en veerkracht worden vergroot. Wanneer gedrag autonoom is en wordt gestuurd door persoonlijke waarden draagt dit bij aan meer creativiteit (Amabile, 1996) verbeterde prestaties (Grolnick & Ryan, 1987) en meer subjectief welbevinden (Csikszentmihalyi & Rathunde, 1993; Ryan, Deci, & Grolnick, 1995). Meer veerkracht betekent dat men beter en flexibeler kan omgaan met tegenslagen of moeilijke ervaringen en situaties (Reich, Zautra, & Hall, 2010).

Wat is positieve psychologie? (5min)

Martin Seligman on Positive Psychology (23 min)

Interventies in positieve psychologie

 • Dankbaarhheid

  Het vergroten van: dankbaarheid (Sheldon & Lyubomirsky, 2006; Emmons & McCullough, 2003), acceptatie (Alberts, Schneider, & Martijn, in press)
 • Acceptatie

  Het vergroten van acceptatie (Alberts, Schneider, & Martijn, in press)
  Het vergroten van acceptatie
 • Motivatie

  Intrinsieke motivatie (Frederick & Ryan, 1995; Deci & Ryan (1985, 1991, 2000; Csikszentmihalyi, 1990)
  Intrinsieke motivatie
 • Defusie

  cognitieve defusie: het leren scheiden van cognities (kennis, ideeën of overtuigingen) en gedrag.(Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999)
  Cognitieve defusie
 • Compassie

  Vergroten van (zelf-)compassie (Carson et al., 2005; Neff, Kirkpatrick, & Rude, 2007)
  (zelf)compassie
 • Welbevinden

  Subjectief welbevinden (Csikszentmihalyi & Rathunde, 1993; Ryan, Deci, & Grolnick, 1995
  Welbevinden
 • Veerkracht

  Meer veerkracht betekent dat men beter en flexibeler kan omgaan met tegenslagen of moeilijke ervaringen en situaties (Reich, Zautra, & Hall, 2010)
  Veerkracht

Toepassingsgebieden van positieve psychologie

 • Hulpverlening (Hayes et al., 1996; Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999)
 • Individuele begeleiding en coaching (Biswas-Diener, 2010; Biswas-Diener, & Dean, 2007).
 • Management (Ghoshal, 2005)
 • Scholen (Clonan, Chafouleas, McDougal, & Riley-Tillman, 2004; Gilman, Furlong, & Huebner, 2009; Liesveld & Miller, 2005)
 • Economie (Frey & Stutzer, 2002; Marks, Shah, & Westall, 2004)
 • Neurowetenschap (Burgdorf & Panksepp, 2006) Leiderschap (Avolio, Gardner, Walumbwa, Luthans, & May, 2004; Gardner & Schermerhorn, 2004; Luthans & Avolio, 2003)
 • Politiek en beleidsvorming (Linley & Joseph, 2004)
 • Sport (Csikszentmihalyi, 1990) 
Het is deze combinatie van onderzoek en praktijk die de positieve psychologie dynamisch, praktisch toepasbaar en wetenschappelijk gefundeerd maakt.
korenveld in de zon

Klik hier voor referenties

Amabile, T. M. (1996). Creativity in context. New York: Westview Press.

Alberts, H., Schneider, F., & Martijn., C. (in press). Dealing Efficiently with Emotions: Acceptance-based Coping with Negative Emotions Requires Fewer resources than Suppression. Cognition and Emotion.

Avolio, B. J., Gardner, W. L., Walumbwa, F. O., Luthans, F., & May, D. R. (2004). Unlocking
the mask: A look at the process by which authentic leaders impact follower attitudes
and behaviors. Leadership Quarterly, 15, 801–823.
Biswas-Diener, R. (2010). Practicing positive psychology coaching: Assessment and strategies for success. Hoboken, NJ: Wiley.

Biswas-Diener, R., & Dean, B. (2007). Positive psychology coaching. Hoboken, NJ: John Wiley.

Burgdorf J., Panksepp J., (2006), The neurobiology of positive emotions, Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 30, 173-187.

Carson, J. W., Keefe, F. J., Lynch, T. R., Carson, K. M., Goli, V., Fras, A. M., et al. (2005). Loving-kindness meditation for chronic low back pain: results from a pilot trial. Journal of Holistic Nursing, 23, 287–304.

Carver, S.C., Scheier, F.S., & Segerstrom, S.C. (2010). Optimism. Clinical Psychology Review, 30, 879-89

Clonan, S. M., Chafouleas, S. M., McDougal, J. L., & Riley-Tillman, T. C. (2004). Positive
psychology goes to school: Are we there yet? Psychology in the Schools, 41, 101–110.

Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. Harper Collins, New York.

Csikszentmihalyi, M., & Rathunde, K. (1993). The measurement of flow in everyday life:
Toward a theory of emergent motivation. In J. E. Jacobs (Ed.), Nebraska Symposium on
Motivation: Vol. 40. Developmental perspectives on motivation (pp. 57–97). Lincoln: University of Nebraska Press.

Deci, E.L., & Ryan, R.M. (1985). A motivational Approach to Self: Integration in personality. Nebraska symposium on motivation 1990: Perspectives on motivation. University of Nebraska Press, Lincoln, NE, 237-288.

Deci, E.L., & Ryan, R.M. (2000). The “What” and the “Why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behaviour. Psychological Inquiry, 11, 227-268.

Deci, E.L., Koestner, R., & Ryan, R.M. (1999). A Meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological Bulletin, 125, 627-668.

Emmons, R.A., & McCullough, M.E. (2003). Counting blessings versus burdens: An experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life. Journal of Personality and Social Psychology 84, 377-389.

Frederick, C.M., & Ryan, R.M. (1995). Self determination in sport: A review using cognitive evaluation theory. International Journal of Sport Psychology, 26, 5-23.

Gardner, W. L., & Schermerhorn Jr., J. R. (2004). Unleashing individual potential performance
gains through positive organizational behavior and authentic leadership. Organizational Dynamics, 33, 270–281.

Ghoshal, S. (2005). Bad management theories are destroying good management practices.
Academy of Management Learning and Education, 4, 75–91.

Gilman, R., Furlong, M., & Huebner, E.S. (2009). Handbook of positive psychology in
schools. New York: Taylor & Francis.

Grolnick, W. S., & Ryan, R. M. (1987). Autonomy in children’s learning: An experimental and
individual difference investigation. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 890–898

Liesveld, R., & Miller J. (2005). Teach your strengths: How great teachers inspire their
students. Omaha, NE: Gallup Press.

Frey, B. S., & Stutzer, A. (2002). Happiness and economics: How the economy and institutions affect human well-being. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Hayes, S. C., Strosahl, K., & Wilson, K. G. (1999). Acceptance and CommitmentTherapy: An experiential approach to behavior change. New York: Guilford Press.

Hayes, S. C., Wilson, K. G., Gifford, E. V., Follette, V. M., & Strosahl, K. (1996). Emotional avoidance and behavioral disorders: A functional dimensional approach to diagnosis and treatment. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64, 1152–1168.

Linley, A., & Joseph, S. (2004). Positive psychology in practice. Hoboken, NJ: John Wiley &
Sons.

Luthans, F., & Avolio, B. J. (2003). Authentic leadership: A positive developmental approach.
In K. S. Cameron, J. E. Dutton, & R. E. Quinn (Eds.), Positive organizational
scholarship: Foundations of a new discipline (pp. 241–261). San Francisco: Berrett-
Koehler.

Marks, N., Shah, H., & Westall, A. (2004). The power and potential of well-being indicators:
Measuring young people’s well-being in Nottingham. London: New Economics Foundation.

Meevissen, Y.M.C., Peters, M.L., & Alberts, H.J.E.M. (2011). Become more optimistic by imagining a best possible self: Effects of a two week intervention. Journal of Behavioral Therapy and Experimental Psychiatry, 42, 371-378.
Neff, K. D.,Kirkpatrick, K. L., & Rude, S. S. (2007). Self-compassion and adaptive psychological functioning. Journal of Research in Personality, 41, 139–154.

Reich, J.W., Zautra, A.J.Z., & Hall, J.S.H. (2010). Handbook of adult resilience. London, NY: The Guilford Press.

Ryan, R. M., Deci, E. L., & Grolnick, W. S. (1995). Autonomy, relatedness, and the self: Their
relation to development and psychopathology. In D. Cicchetti & D. J. Cohen (Eds.), Developmental psychopathology: Theory and methods (pp. 618–655). New York: Wiley.

Sheldon, K. M., & Lyubomirsky, S. (2006). How to increase and sustain positive emotion: The effects of expressing gratitude and visualizing best possible selves. Journal of Positive Psychology, 1, 73-82.

Wilson, K. G., Sandoz, E. K., Kitchens, J., & Roberts, M. E. (2010). The Valued Living Questionnaire: Defining and measuring valued action within a behavioral framework. The Psychological Record, 60, 249-272.

© SeeTrue 2018